Eva & Carinas kök har varit verksamma i Gävle under många år nu och deras hemsida behövde uppdateras med ny text och lite annat småfix. Eftersom sidan är relativt statisk och de enda ändringar som kommer till är ändringar i menyerna behövde sidan lyftas något. Texten hade legat sedan år 2014.

Lyssnar in innan texterna ska skrivas

Jag gör alltid så att jag lyssnar in först och hör vad kunden har för mål med sin hemsida. Om det är för att få nya kunder eller för att kommunicera med de kunder man redan har. Det kan vara väldigt olika. Ibland är man som företagare nöjd och tycker att det redan finns tillräckligt med kunder. Jag brukar alltid ställa dem frågan då om de anser sig ha ”rätt sorts kunder”. För ibland är inte problemet att få kunder utan att få rätt sorts kunder.

Sidan behövde fräschas upp

Eva och Carina var i princip nöjda med det som fanns på hemsidan redan men texten behövde ”dammas av” helt enkelt. Jag gick igenom alla texterna, skruvade till en del och kom med tips och förslag på hur de skulle kunna bli mer synliga framför allt på Google. Jag gick även in och redigerade layouten och placerade både text och bilder så att det blev snyggare. Några tillägg installerades så som Google Analytics och en snyggare hänvisning till deras Facebooksida där de är betydligt mer aktiva.

Vårt samarbete fortsätter även efter det här uppdraget och då framför allt med tjänster som webbredaktör där jag uppdaterar mallen och lägger upp nya bilder när det är aktuellt.

I det här arbetet redigerade jag befintlig text, korrigerade upplägget på sidan och tog även fram en instruktion för hur de själva kan hantera sidan.

 

Texter till befintligt sida