Det här var ett arbetet som jag gjorde i samarbete med Annika Vallgren på Hjälp med hemsidan. Webbplatsen fanns redan men mallen behövde bytas ut till WordPress och texterna behövde både uppdateras, skruvas till och nya behövde skapas.

Mall byttes och texter skapades

Under tiden som mallen byttes ut såg jag över texterna och rekommenderade nya sidor/flikar för att göra hemsidan mer komplett och intressant.

När sen den nya mallen var klar tog jag över arbetet och la upp texter, bilder och skapade även de nya flikarna.

Jag fortsätter mitt arbete med RM-Terrazzo, nu som webbredaktör där jag står för de uppdateringar som behöver göras.

I det här arbetet ingick både korrigering av gammal text och nyproduktion + ett byte till en ny mall gjord i wordpress vilket gjordes i samarbete med Annika Vallgren på Hjälp med hemsidan.

 

En hemsida för RM-Terrazzo